Planning

Op dit moment werken wij een verkeersvariant uit. In het voorjaar van 2019 zal de gemeenteraad een besluit nemen. In 2020 kunnen we dan beginnen met de uitvoering.


Voorjaar 2018: Start opstellen Verkeersplan
Juli-November 2018: Meespraak bewoners en belanghebbenden

Oktober-November 2018: Uitwerken bevindingen

November 2018 -Januari 2019: Studie naar verkeersvarianten
Februari 2019: Inloopdagen
Februari 2019: Afronding Verkeersplan

16 en 17 april 2019: Presentatie voorkeursvariant
Voorjaar 2019: Besluitvorming Verkeersplan (college ->raad)
2019: Vervolg traject, uitwerking Verkeersplan

Zomer 2020: Opening ontbrekende schakel
Vanaf zomer 2020: Start realisatie afwaarderen Drieheuvelenweg
>2020: Uitvoeren Verkeersplan